Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

paulinaimaginedavid
22:03
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
paulinaimaginedavid
22:03
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
21:56
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
21:56
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
21:54

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viatriste triste

May 04 2017

paulinaimaginedavid
23:45
5905 30ca
paulinaimaginedavid
23:44
Niewiele rzeczy na świecie lubię tak bardzo jak Twój zapach. 
paulinaimaginedavid
23:42
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viasilkdreams silkdreams
paulinaimaginedavid
23:42
miała psychikę wrażliwą na najlżejsze muśnięcie losu
— o Volettcie Villas
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viasilkdreams silkdreams
paulinaimaginedavid
23:41
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
23:40
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
paulinaimaginedavid
23:36
7716 83b6 500

May 01 2017

paulinaimaginedavid
14:52
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
14:28
4252 be37
Reposted fromsilkdreams silkdreams
paulinaimaginedavid
14:27
paulinaimaginedavid
14:24
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viasilkdreams silkdreams
paulinaimaginedavid
14:22
9950 f685 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanastasie anastasie
14:21
9134 15ab
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
14:20
4740 4073
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
14:19
9766 528a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl