Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

paulinaimaginedavid
23:41
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
23:40
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
paulinaimaginedavid
23:36
7716 83b6 500

May 01 2017

paulinaimaginedavid
14:52
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
14:28
4252 be37
Reposted fromoutoflove outoflove
paulinaimaginedavid
14:27
paulinaimaginedavid
14:24
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove
paulinaimaginedavid
14:22
9950 f685 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanastasie anastasie
14:21
9134 15ab
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
14:20
4740 4073
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
14:19
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
14:16
5834 6163 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
14:15
5562 6340
paulinaimaginedavid
14:10
2024 f278
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaanastasie anastasie

April 29 2017

paulinaimaginedavid
23:10
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
23:03
8123 06e2
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
paulinaimaginedavid
23:02
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viajeszczenie jeszczenie
paulinaimaginedavid
23:01
3607 6824 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeszczenie jeszczenie
paulinaimaginedavid
22:15
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viafearoflove fearoflove

April 25 2017

paulinaimaginedavid
19:22
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasavvy savvy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl