Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

paulinaimaginedavid
09:11
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
09:05
8942 54e7
Reposted fromteijakool teijakool viagreywolf greywolf
paulinaimaginedavid
09:04
4708 9c01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie

June 28 2017

paulinaimaginedavid
12:06
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove

June 06 2017

paulinaimaginedavid
09:05
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
paulinaimaginedavid
09:05
4559 44ac
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
paulinaimaginedavid
09:04
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
paulinaimaginedavid
08:57
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viaoutoflove outoflove

May 26 2017

paulinaimaginedavid
09:40
09:28
1870 5cee

..and now the skirt

09:28

May 17 2017

paulinaimaginedavid
22:03
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
paulinaimaginedavid
22:03
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
21:56
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
21:56
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaanastasie anastasie
paulinaimaginedavid
21:54

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viatriste triste

May 04 2017

paulinaimaginedavid
23:45
5905 30ca
paulinaimaginedavid
23:44
Niewiele rzeczy na świecie lubię tak bardzo jak Twój zapach. 
paulinaimaginedavid
23:42
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viaoutoflove outoflove
paulinaimaginedavid
23:42
miała psychikę wrażliwą na najlżejsze muśnięcie losu
— o Volettcie Villas
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl